Personuppgiftspolicy

Avsnitt 1 – Vad gör vi med din information?

När du köper något från vår butik, som en del av köp- och försäljningsprocessen, samlar vi in den personliga information du ger oss, såsom ditt namn, din adress och din e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära dig mer om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

Avsnitt 2 – Hur får du mitt samtycke?

När du förser oss med personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in det och endast använder det av den specifika anledningen.

Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.
Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du efter att du har valt att ändra dig kan du återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information, när som helst genom att kontakta oss på info@northerntrends.se

Avsnitt 3 – Avslöjande

Vi kan avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.
Betalning:
Alla direktbetalningsportaler följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

Avsnitt 4 – Tjänster från tredje part

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss bara att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, som betalningsportaler och andra betalningstransaktionsbehandlare, har dock sin egen integritetspolicy med avseende på den information vi är skyldiga att ge dem för dina inköpsrelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom ihåg i synnerhet att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som ligger i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänster från en tredje parts tjänsteleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i den jurisdiktion (er) där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.

Som ett exempel, om du befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA, kan din personliga information som används för att genomföra den transaktionen bli föremål för avslöjande enligt USA: s lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation styrs du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Avsnitt 5 – Säkerhet

För att skydda din personliga information, vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte förloras på felaktigt sätt, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du förser oss med din kreditkortsinformation krypteras informationen med SSL (Secure Socket Layer Technology) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

Avsnitt 6 – Ålder för samtycke

Genom att använda den här webbplatsen förklarar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du har bosatt dig och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre anhöriga använda denna webbplats.

Avsnitt 7 – Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder och / eller avslöjar Det.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

Frågor och kontaktinformation
Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort all personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta vår sekretesspolicy på info@northerntrends.se.